Bærdygtighed, helt naturligt.


Hos Concrete Living har vi en ambition om at producere langtidsholdbare produkter der fra produktion til genanvendelse har så lille miljøpåvirkning som muligt, men med den maksimale designmæssige oplevelse.

Beton er som udgangspunkt ikke grønt, i vores tilfælde benytter vi dog en beton produceret i Danmark, hvor der produceres under verdens skrappeste regler for brug af en stor mængde vedvarende energi til produktionen. Endvidere bestræber vi os altid på at benytte den mindste mulige mængde materiale for at opnå et ønsket udtryk. Eksempelvis er CAVE beton biopejs, og STACKING beton sidebord lavet hule, selv med de store volumner. I støbejern ville produkterne, for at give et eksempel, have vejet over det dobbelte og udledt op til 6 gange så meget co2, i produktionen af råvaren alene. Så vi benytter beton, der sammenlignet med andre matrealer er at foretrække, ikke blot ud fra et estetisk synspunkt, men også når man ser på miljøbelastningen. Connect vores beton sofabord, er konstrueret så de to ben sendes usamlet, så der ikker er noget spildluft i emballagen, man samler det nemt hvor man ønsker at have det stående, så bliver hver det til at håndtere, mens bordet som helhed er tungt og stabilt. I støbeprocessen tilsættes der kun vand, og betonen hærder så op i løbet af et døgn, uden tilførsel af yderligere energi, hvorefter den kan tages ud af formen og tørre færdig på vores lager.

Når vi snakker beton, er skal det nævnes at vi ikke tilføre plastik, kemikalier eller fibre til vores beton. Selve beton farvning sker ved iblanding af oxid sten. Derfor er betonen så rent, at den kan genanvendes, eller at den ved bortskaffelse kan knuses og lægges i jorden og gøde den. Dette sker ved at knuse betonen i små stykker og hver gang det regner, så findes alt det sure muld i stenene. Når stenen så tørre frigives det i en nedbrydelig gasart. Nature Rocks

Bioethanol er CO2-neutralt.

Bioethanol kan produceres CO2-neutralt. Der er forskellige måder at producere bioethanol på, men grundlæggende for ethanol-produktionen er, at der benyttes afgrøder fra landbruget, eks majsplanter, som derefter omdannes til ethanol. Den ethanol, der dannes fra afgrøderne, danner også CO2 når den forbrændes i en biopejs, men til forskel fra eks. benzinen eller gas er den kuldioxid, der udskilles, oprindeligt bundet i planten via fotosyntese, når planten vokser.

Forbrænding af bioethanol giver altså et CO2-udslip, men det er CO2 som oprindeligt fandtes i luften i forvejen, og derfor kan man sige at bioethanol er CO2-neutralt. CO2-koncentrationen i atmosfæren vil derfor ikke stige med forbrænding af bioethanol; den leveres bare tilbage til atmosfæren.

Brændkar og detaljer i rustfrit stål.

Vi har valgt rustfrit stål fordi analyser viser at 95 % af rustfrit stål som affaldsmængde, genanvendes. Rustfrit stål som materiale – kan anvendes igen og igen – uden at det går ud over kvaliteten. Det er på den måde, det bæredygtige valg, ud over den virkeligt lange levetid, høje præcision og flotte overfladefinish.

Mange bække små.

Slutteligt skal det nævnes at vi også benytter genbrugspapir og pap . til emballering, om vi leverer og monterer for dig, så tager vi al emballage retur, og genanvender det ved næste leverance. Vi køber vores strøm produceret vedvarende osv. Vi fokuserer på at blive endnu bedre, og vil løbende optimere vores processer og råvareindkøb, så vi kan blive helt co2 neutrale. Bæredygtighed er for os helt naturligt.